AA Artyści Anonimowi

Polska

Teatr
Edycja

AA Artyści Anonimowi to zespół stworzony przez grono sfrustrowanych muzyków ulicznych, którzy swoje doświadczenie zdobywali na kradzionym sprzęcie. Artyści nie ujawniają swoich nazwisk, aby uniemożliwić próby pociągnięcia ich do odpowiedzialności za swoją skandalizującą przeszłość. Tworzą akcje, które można by nazwać równie enigmatycznym mianem nieporozumień artystycznych. Według artystów, wszelkie próby szczegółowego zaplanowania akcji zabijają spontaniczność tworzenia i odbioru sztuki. Krótkie koncerty inspirowane są przez kontekst historyczno-kulturowy danego miejsca; towarzyszą im uaktualniane, dzięki codziennej prasie, teksty. Grupa wystąpiła podczas Festiwalu Malta w 1997 roku.

Wydarzenia
Data 27.06.1997
Nurt Malta OFF
Miejsce CK Zamek
Kategoria Teatr