Abattoir Fermé

Belgia

Teatr
Edycja

Abattoir Fermé powstało w 1999 roku. Grupa czerpie inspira-

cje z nauki, filmu, kontrkultury, historii dysydentów politycz-

nych, zaburzonej seksualności i innych tematów, które uważane są za tabu. Publiczność i krytyka określa ją jako prowokacyjną, zmysłową, bawiącą czarnym humorem, radykalnie wizualną.

Formalność i mocne osadzenie spektaklu w wizualności wyni-

ka z inspiracji komiksem, malarstwem, horrorem i rytuałem.

W 2008 roku grupa otrzymała Flamandzką Nagrodę Kultural-

ną w kategorii Scena za „wnikliwy i złowróżbny teatr, który opowiada o samym teatrze, tworząc jednocześnie niepokojące społeczeństwo historie". W tym samym roku Abattoir Fermé

zostało nominowane do Europejskiej Nagrody Teatralnej za innowacyjność.

Wydarzenia
Data 26.06.2010
Nurt Idiom
Kategoria Teatr