Adam Bodnar

Polska

Spotkania
Edycja

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor na Wydziale Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Od 2015 roku Rzecznik Praw Obywatelskich. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również studia LL.M. z zakresu prawa konstytucyjnego porównawczego w Central European University w Budapeszcie. Od lat zaangażowany w działania na rzecz praw człowieka.

Współpracował z licznymi organizacjami pozarządowymi, m.in. Fundacją Panoptykon, ClientEarth Polska i Stowarzyszeniem im. prof. Zbigniewa Hołdy. W latach 2010 – 2015 wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Autor wielu publikacji naukowych, w szczególności z zakresu praw człowieka. W 2011 został wyróżniony Nagrodą Tolerancji przez Stowarzyszenie Lambda Warszawa. W 2018 uhonorowany Nagrodą Rafto za obronę praw mniejszości i niezależności sądów w Polsce. W 2019 otrzymał Nagrodę Praworządności (Rule of Law Award), przyznaną przez World Justice Project.

Wydarzenia