Adam Klepczyński

Polska

Spotkania
Edycja

Aplikant adwokacki, od lipca 2017 roku prawnik w Programie Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Wcześniej w ramach Fundacji współpracował z Programem Antydyskryminacyjnym Artykuł 32, Programem Interwencji Prawnej oraz Monitoringiem procesu legislacyjnego w obszarze wymiaru sprawiedliwości.

Autor oraz współautor publikacji z zakresu postępowania karnego oraz praw człowieka – w szczególności dotyczących dostępu do adwokata oraz rzetelnego procesu sądowego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Wydarzenia