Adam Michnik

Polska

Spotkania
Edycja

Publicysta, eseista, pisarz, historyk i działacz polityczny. Od 1989 redaktor naczelny „Gazety Wyborczej". W latach 1968–1989 działacz opozycji antykomunistycznej, m.in. członek Komitetu Obrony Robotników i „Solidarności", więziony i represjonowany jako więzień polityczny. Za swoją publicystyczną działalność ku upowszechnianiu demokracji, tolerancji oraz niezależności prasy został uhonorowany m.in. francuskim Orderem Legii Honorowej, holenderską Nagrodą Erazma, Wielkim Krzyżem Zasługi Orderu Zasługi Niemiec, nagrodą Fundacji im. Salvadora de Madariagi czy Nagrodą Dana Dawida oraz wieloma polskimi orderami m.in. Orderem Orła Białego.

Wydarzenia