Agnieszka Doberska

Edycja

Agnieszka Doberska: w 2008 r. ukończyła studia magisterskie Master of Arts w dziedzinie choreografii na wydziale Tańca Współczesnego w Anton Bruckner Privatuniversität w Linz w Austrii. Wcześniej otrzymała dyplom Bachelor of Arts z pedagogiki tańca na tej samej uczelni. W 2006 roku była wolnym słuchaczem na wydziale Choreografii i Sztuk Wizualnych w Dartington College of Arts w Totnes w Wielkiej Brytanii. Stypendystka departamentu sztuki Kancelarii Federalnej Austrii w dziedzinie choreografii.

Od roku 2008 Agnieszka jest pedagogiem tańca współczesnego w wielu placówkach w Polsce jak i za granicą, wśród nich: Wydział Teatru Tańca w Bytomiu przy Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie; Akademia Wychowania Fizycznego im. w Poznaniu; Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu; Studio Teatru Fizycznego przy Śląskim Teatrze Tańca w Bytomiu. Jest autorką spektakli: Ślepcy (2010); to be continued…(2007); The point of turn (2006); Der Spiegel (2006); Fields of Water (2005); Interrupted (2004).

Wydarzenia