Agnieszka Korytkowska-Mazur

Polska

Teatr
Edycja

Agnieszka Korytkowska-Mazur jest reżyserem, scenarzystą, kulturoznawcą i teatrologiem. Pracuje nad doktoratem w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk  (specjalizacja teatrologiczna).

Jest producentem teatralnym i muzycznym, a także felietonistą. W 2009 roku wyreżyserowała w Teatrze Dramatycznym w Warszawie sztukę Elfriede Jelinek Śmierć i dziewczyna.

Wydarzenia