Agnieszka Różyńska

Polska

Warsztaty, Działania performatywne
Edycja

Managerka kultury. Od czasu ukończenia polsko-angielskiej Szkoły Trenerów Młodzieżowych (2012) programuje i prowadzi projekty artystyczno-społeczne oraz buduje przestrzenie edukacyjne w nurcie gestalt. Kuratorka działań artystycznych angażujących społeczność lokalną.

M.in. Generator Malta w ramach Malta Festival Poznań (2016, 2017, 2018), akademii dla młodych twórców Sąsiedztwo – granice bliskości (2016, 2017, 2018), Eksperyment: DIALOG (2017); edukatorka kulturowa w ramach projektów Struktury Kultury (Ogólnopolski Program Bardzo Młoda Kultura, 2016, 2017), Centrum Praktyk Edukacyjnych (2016, 2015), Koalicja Kulturotwórców (FIO, 2015); animatorka i koordynatorka działań młodzieżowych i społecznych w ramach: Ogród Łazarz (2015), Otwarta Strefa Kultury Łazarz (2015, 2016), Instytut Edukacji Społecznej (2013, 2014); producentka Teatru Polskiego w Poznaniu (2016–2017), PR managerka programu performatywnego Art Stations Foundation (2015–2016); koordynatorka działu edukacji i PR managerka Centrum Rezydencji Teatralnej SCENA ROBOCZA w Poznaniu (2017), konsultantka programowa w Teatrze 8 Dnia (od 2018).

Wydarzenia