Akademia Sztuk Wizualnych

Polska

Teatr
Edycja

Akademia Sztuk Wizualnych jest szkołą wyższą z tradycjami teatralnymi. Wydział Aktorski cieszy się zaangażowaniem studentów w rozwój rzemiosła artystycznego. Młodzi twórcy zrzeszają się w zespole teatralnym, w ramach którego przygotowują osobliwe spektakle prezentowane na licznych festiwalach. Inspiracje czerpią od wybitnych aktorów dramatycznych oraz aktorów pracujących w teatrach alternatywnych. Zespół przyjechał na Maltę dwukrotnie.

Wydarzenia