Andrzej Ficowski

Polska

Teatr
Edycja

Reżyser spektakli teatralnych i słuchowisk. Absolwent Akademii Teatralnej w Warszawie. Od 2011 roku jest liderem i pomysłodawcą spektakli literacko-teatralnych „Czytanie w ciemnościach” – pionierskiego w Polsce multimedialnego projektu łączącego elementy słuchowiska i tradycyjnego teatru dramatycznego prezentowane w ciemności. Redaktor kwartalnika literacko-artystycznego „Rita Baum” oraz dziennikarz. Publikował artykuły, eseje i reportaże w prasie ogólnopolskiej, m.in. w „Tygodniku Powszechnym”, „Polityce”, „Znaku”, „Ricie Baum”, „Twórczości”, „Dwutygodniku”, „Czasie Kultury”, na portalu Onet oraz w czasopiśmie „Art&Biznes”.

Wydarzenia