Ann Olaerts

Belgia

Spotkania
Edycja

Ann Olaerts jest dyrektorem VTi (Vlaams Theater Instituut, ośrodek wspierający sztuki performatywne we Flandrii) w Brukseli.

VTi istnieje od 1987 roku, a jego celem jest reagowanie na duże zapotrzebowanie profesjonalistów z dziedziny sztuk performatywnych, polityków, studentów, prasy, odbiorców sztuki i badaczy na rzetelną informację o artystach i ich twórczości, polityce kulturalnej oraz zarządzaniu organami publicznymi, a także o możliwościach oferowanych przez sceny zagraniczne, o rozwoju i trendach, infrastrukturze, dystrybucji oraz kształceniu w obrębie sztuk performatywnych. VTi jest bazą danych i biblioteką, prowadzi badania stosowane i szerzy wiedzę na temat sztuk performatywnych. Ann Olaerts jest również członkiem zarządu IETM: International Network for Contemporary Performing Arts oraz członkiem-założycielem platformy SPACE (Supporting Performing Art Circulation in Europe). W przeszłości pracowała dla kilku organizacji artystycznych. W latach 1999-2004 była doradcą ds. Sztuki przy flamandzkim ministrze kultury.

Wydarzenia