Anna Królica

Polska

Spotkania
Edycja

Kuratorka, krytyczka oraz historyczka tańca. Ukończyła teatrologię oraz rusycystykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 2017 roku kuratorka i koordynatorka ds. programowych w Polskim Teatrze Tańca w Poznaniu. Pracuje również jako programatorka (obok Karoliny Garbacik, Joanny Chitruszko) Festiwalu „Kalejdoskop” w Białymstoku i współpracuje z Centrum Kultury w Mościcach. Do jej najważniejszych projektów kuratorskich należą: „Maszyna choreograficzna. Schlemmer. Analogie” (2015-2016) i „Maszyna choreograficzna” (2014-2015) realizowanie w krakowskiej Cricotece; „ Z perspektywy żaby (2015) oraz „Archiwum ciała” (2013) przeprowadzone w Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu oraz „Goodbye Superman” (wraz z Pawłem Łyskawą i Erykiem Makohonem w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie (2015).

W latach 2014-2016 programowała comiesięczne wydarzenia Sceny Tańca Współczesnego w Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie, między innymi tam zrealizowała program „Portrety. Kobiety w polskiej choreografii" . Autorka książek: Pokolenie solo (Kraków, 2013), cyklu wywiadów stworzonych w ramach stypendium twórczego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2012 roku oraz „Sztuki do odkrycia. Szkice o polskim tańcu” (Tarnów, 2011), pierwszej książki o najnowszej historii tańca współczesnego w Polsce. Jest autorką licznych tekstów wydanej przez Agorę kolekcji DVD Balet i taniec oraz współpracowała z „Dwutygodnikiem.com”, „Teatrem”, „Didaskaliami”, „Kontekstami”. W latach 2006-2010 prowadziła opiniotwórczy portal o tańcu współczesnym www.nowytaniec.pl.

Członkini Komisji Artystycznej Polskiej Platformy Tańca w latach 2008 i 2012 oraz przewodniczącą Rady Programowej ds. Tańca Instytutu Muzyki i Tańca w latach 2011-2013. W 2011 roku sprawowała funkcję koordynatorki ds. merytorycznych I Kongresu Tańca w Warszawie. W latach 2008-2015 prowadziła autorskie zajęcia o tańcu teatralnym na Uniwersytecie Jagiellońskim – w Instytucie Kultury Współczesnej i w Katedrze Performatyki. Obecnie przygotowuje doktorat na temat pamięci i ciała w Teatrze Śmierci Tadeusza Kantora i Tanztheater Wuppertal Piny Bausch.

Wydarzenia