Anna R. Burzyńska

Polska

Spotkania
Edycja

Anna R. Burzyńska jest teatrologiem i krytykiem teatralnym, asystentem w Katedrze Teatru Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2000 roku redaktorka Gazety Teatralnej Didaskalia, w latach 2004-2010 recenzentka teatralna Tygodnika Powszechnego.

Opublikowała książki Mechanika cudu (2005) i The Classics and the Troublemakers (2008). Zajmuje się głównie współczesnym teatrem europejskim, związkami między teatrem a muzyką i współczesnymi mediami oraz XIX- i XX - wiecznym dramatem polskim i niemieckim.

Wydarzenia