Anna Skowera

Spotkania
Edycja

Koordynatorka Misji Polskiej Akcji Humanitarnej w Somalii. Podczas debaty Anna Skowera opowie o konsekwencjach, jakie wywiera na społeczeństwo somalijskie brak dostępu do wody. Brak wody zatacza bardzo szerokie i niosące poważne konsekwencje społeczne kręgi. Negatywnie wpływa na edukację, w dużym stopniu dotyczy to młodych kobiet, które przez brak toalet w szkołach nie mogą kontynuować edukacji. Uniemożliwia zachowanie higieny i prowadzenie ośrodków opieki medycznej. Bez wody nie da się prowadzić gospodarstwa domowego, czy hodować zwierząt domowych. To także poważna bariera w rozwoju rolnictwa i przemysłu. W rejonie, w którym nie ma wystarczającej ilości czystej wody wzrasta w ogromnym stopniu ryzyko zakażeń chorobami i rozprzestrzeniania się wirusów.

Wydarzenia