Biogrupa

Polska

Teatr
Edycja

Biogrupa powstała w 1998 roku jako teatr ruchu i tańca, działający przy Stowarzyszeniu Teatralnym „Łaźnia” w Krakowie. Jego członkami są muzycy i tancerze, którzy pracują nad perfekcyjnym posługiwaniem się ciałem – podstawowym środkiem komunikacji. Obok tworzenia przedstawień Biogrupa zajmuje się organizowaniem imprez teatralno-muzycznych oraz happeningów prezentowanych na ulicach Krakowa. Wystąpili na Malcie w 1999 roku.

Wydarzenia
Nurt Malta OFF
Miejsce CK Zamek
Kategoria Teatr