Bogumiła Lisocka-Jaegermann

Polska

Spotkania
Edycja

Dr hab., iberystka, geografka zainteresowana rzeczywistością społeczną i kulturową Ameryki Łacińskiej, którą bada z perspektywy geografii kultury oraz geografii rozwoju.

Ma doświadczenia terenowe z pobytów m.in. na Kubie, w Meksyku, Peru, Ekwadorze, Argentynie, Kolumbii, Wenezueli. Pracuje na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie zajmuje się tematyką społeczności afrolatynoamerykańskich.

Wydarzenia