Bojana Kunst

Spotkania
Edycja

Bojana Kunst, wykładowczyni teatrologii stosowanej w Giessen, artystka i kuratorka, w swojej książce Artysta w pracy. O pokrewieństwach sztuki i kapitalizmu zestawia dylematy artystów zaangażowanych z lat 60. XX w. z obecnie obowiązującym modelem, w którym sztuka z założenia jest zaangażowana społecznie. W rzeczywistości jednak wytwarzane przez nią wartości nie prowadzą do zmian, lecz jedynie wzbogacają rynek idei oraz same stają się kapitałem, przez co konserwują neoliberalny porządek.

Wydarzenia