Boris Buden

Chorwacja

Spotkania
Edycja

Filozof, kulturoznawca, tłumacz i publicysta. Pochodzi z Zagrzebia, gdzie studiował filozofię. Tytuł doktora uzyskał na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. W latach 90. był działaczem pokojowym. Jest członkiem rady European Institute for Progressive Cultural Policies w Wiedniu.

Jego pisarstwo porusza tematy związane z filozofią, polityką, lingwistyką, kondycją postkomunistyczną a także krytyką sztuki. Przetłumaczył na serbsko-chorwacki większość dzieł Zygmunta Freuda. Obecnie jest profesorem gościnnym na wydziale sztuki i dizajnu Uniwersytetu w Weimarze. W Polsce, nakładem Wydawnictwa Krytyki Politycznej, ukazała się jego książka Strefa przejścia. O końcu postkomunizmu.

Wydarzenia
Data 24.06.2017
Nurt Idiom
Miejsce Plac Wolności
Kategoria Spotkania