Cieszyńskie Studio Teatralne

Polska

Teatr
Edycja

Cieszyńskie Studio Teatralne zostało powołane do życia w 2000 roku jako teatr alternatywny. Cechą charakterystyczną spektakli CST jest włączanie wątków etnograficznych (szczególnie z obszaru Beskidu Niskiego i Bieszczad, gdzie przenikają się różne kultury). Teatr kultywuje tamtejsze tradycje, jednocześnie eksperymentując w dziedzinie form teatralnych. CST nie poprzestaje na działalności artystycznej; zajmuje się również pedagogiką, organizuje spotkania naukowe wokół tematów historycznych. Na Festiwalu Malta artyści z CST występowali trzykrotnie.

Wydarzenia
Data 26.06.2003
Nurt Malta OFF
Miejsce CK Zamek
Kategoria Teatr
Data 02.07.2004
Kategoria Teatr
Data 24.06.2008
Miejsce CK Zamek
Kategoria Teatr