Compagnie ex Nihilo

Francja

Teatr, Taniec, Działania performatywne
Edycja

Ex Nihilo jest grupą tancerzy, którzy w swej pracy opierają się na idei przestrzeni publicznej – rozumianej w wymiarze architektonicznym, historycznym, społecznym, a także symbolicznym. Dla członków kolektywu jest ona podstawowym miejscem artystycznej działalności. Każdy projekt jest dedykowany konkretnemu miejscu i bierze pod uwagę jego szczególne uwarunkowania.

Taniec Ex Nihilo jest spontaniczny: ruch wynika zawsze z reakcji na bieżące zmiany w przestrzeni i otoczeniu. Bada on relacje pomiędzy tancerzami, ich świadomość wzajemnej obecności i własnego ciała w przestrzeni. Jest on także gestem chwilowego zawłaszczania terytorium, jednak nigdy nie wyklucza z procesu innego, obcego – przechodnia, widza, mieszkańca.

Wydarzenia
Data 04.07.2012
Nurt Idiom
Kategoria Teatr