Daniel Landau

Izrael

Taniec
Edycja

DANIEL LANDAU jest artystą działającym na styku performansu, sztuki wideo i instalacji. Ukończył studia na kierunku nowe media i kompozycja muzyczna w Królewskim Konserwatorium w Holandii. W jego pracach kluczową rolę odgrywają mechanizmy narracji, łączące to, co dokumentalne z tym, co abstrakcyjne i pozwalające analizować rzeczywistość społeczno-polityczną.

Jego prace pokazywano w galeriach i muzeach oraz podczas festiwali na całym świecie, m.in. w Jerozolimie, Nowym Jorku, Amsterdamie, Berlinie, Paryżu i Meksyku. Daniel Landau wykłada sztukę i technologię w Midrasha School of Art. Jest również współzałożycielem Information & Mind, programu badawczego zajmującego się psychokognitywnymi skutkami życia w dobie hiperkomunikacji i przeładowania informacyjnego.

Wydarzenia