Deuxième Groupe d’Intervention

Teatr, Miasto
Edycja

Deuxième Groupe d’Intervention od 1995 roku inicjuje wydarzenia artystyczne, których źródłem jest namysł nad przestrzenią publiczną. Grupa wciąga w dialog widza, przechodnia, obywatela – wszystkich, którzy są podmiotami współczesnej agory. W kolejne podejmowane przez artystów działania wplatana jest muzyka na żywo, ruch i obraz.

Dyrektorem artystycznym Deuxième Groupe d’Intervention jest Emma Drouin, która do współpracy zaprasza artystów różnych dyscyplin, pisarzy oraz lokalną społeczność. Podstawowym założeniem programowym grupy jest przekonanie, że przestrzeń publiczna, gdzie wszystko jest możliwe, to najwłaściwsze miejsce do rozwijania i współdzielenia idei.

Wydarzenia