Divadlo Continuo

Czechy

Teatr, Działania performatywne
Edycja

Divadlo Continuo założyli w 1995 roku artyści działający w teatrze przy Akademii Teatralnej w Pradze. Liderem i dyrektorem artystycznym tej międzynarodowej formacji jest Pavel Štouraè. Grupa pracuje w wiosce Malovice, w byłym gospodarstwie. W każdym z jej projektów widać wyraźne fascynacje teatrem lalek, cyrkiem i sztuką ulicy - korzystanie z tak wielu środków artystycznych pozwala Continuo mówić do widza oryginalnym językiem, który krytycy nazywają „nową środkowoeuropejską senną wyobraźnią".

Divadlo Continuo od zawsze starało się też wykorzystywać w swoich działaniach miejsca nieteatralne - dziedzińce, opuszczone fabryki czy stare historyczne budowle. Przez 15 lat istnienia stało się wiodącą grupą teatralną w Czechach i jedną z ciekawszych na scenie międzynarodowej.

 

Wydarzenia