Dodona Theatre

Kosowo

Teatr, Muzyka, Sztuki wizualne
Edycja

Dodona Theatre to zespół istniejący od 1980 roku, w którego skład wchodzą artyści z różnych pokoleń, uznani na najwybitniejszych aktorów Kosowa. Teatr powstał po to, aby wypełnić kulturową pustkę w społeczeństwie. Choć misją teatru pozostało zachęcanie do teatralnego zainteresowania dzieci, zespół zdecydował się także tworzyć spektakle skierowane do dorosłych. Dodona stała się fenomenem kulturowym na początku lat dziewięćdziesiątych, ale do dziś stanowi epicentrum teatru i albańskiej ekspresji oraz rekreacyjną możliwość dla mieszkańców Kosowa. W 2005 roku zespół zaprezentował się na Festiwalu Malta.

Wydarzenia