Erika Diettes

Kolumbia

Spotkania, Sztuki wizualne
Edycja

ERIKA DIETTES (ur. 1978 r.) jest kolumbijską artystką sztuk wizualnych. Zajmuje się przede wszystkim fotografią, ale jest też autorką tekstów podejmujących tematykę artystycznych reprezentacji przemocy i wojny. W jej pracach kruchość ludzkiego ciała spotyka się z współczesną historią, sztuka z antropologią, samotność z potrzebą podzielenia się nią. Fotografie mają nie tylko wartość estetyczną – świadczą przede wszystkim o bliskości i wzajemnym zaufaniu artystki i osób, którym robi zdjęcia.

Wydarzenia
Data 19.06.2014
Nurt Idiom
Kategoria Sztuki wizualne