FM Belfast

Islandia

Muzyka
Edycja

FM Belfast powstało w 2005 roku w Rejkiawiku. Grana przez nich muzyka electro wydaje się najbardziej odpowiednia, aby oddać surowość i chłód klimatu Islandii. Na debiutanckiej płycie How to make friends o swojej kamienistej wyspie śpie-

wają, że jest tropikalna. Biorąc pod uwagę wydarzenia ostat-

nich miesięcy, jest to charakterystyka całkiem uzasadniona.

Brzmieniem nawiązują do lat 80. I czuć w tym szczerą nostal-

gię, jak w ich hymnie ku pamięci technologii VHS czy reflek-

syjnym wykonaniu Pump up the jam zespołu Technotronic.

Wydarzenia
Data 28.06.2010
Miejsce Stary Rynek
Kategoria Muzyka