Forced Entertainment

Wielkia Brytania

Teatr, Spotkania
Edycja

Grupa Forced Entertainment (ang. „przymusowa rozrywka”) powstała w 1984 r. w brytyjskim Sheffield. Liczy obecnie sześciu członków (Robin Arthur, Tim Etchells, Richard Lowdon, Claire Marshall, Cathy Naden, Terry O’Connor). Jej dyrektorem artystycznym jest Tim Etchells, aktor, reżyser, autor scenariuszy, twórca projektów internetowych i neonów – kurator tegorocznego Idiomu Malty zatytułowanego Nowy Ład Światowy. Praca Forced Entertainment wywarła nie tylko ogromny wpływ na rozwój brytyjskiego teatru niezależnego, ale też na rozwój teatru europejskiego.

Zespół występował na najważniejszych scenach i festiwalach na świecie. Forced Entertainment korzysta z estetyki i narracji codzienności, mieszając jej prostotę wizualną, brak spektakularności z absurdem, ironią i przerysowaniem uwidaczniającym konstrukt, jakim jest otaczający nas świat. Wprowadza widza w stan niepewności, zaburzenia równowagi, który prowadzi do głębokiej refleksji nad jego rolą w społeczeństwie. Spektakle Forced Entertainment to zarówno seanse dekonstrukcji przedstawiające rozpad świata i narracji, takie jak The Coming Storm (2012), The Thrill of it All (2010), Bloody Mess (2004), First Night (2001), minimalistyczne, niemal intymne przedstawienia jak The Travels (2002), Exquisite Pain (2005), Tomorrow’s Parties (2011) oraz legendarne, trwające od 6 do 24 godzin spektakle-maratony oparte na improwizacji – Speak Bitterness (pokazywane od 1994), Quizoola! (pokazywane od 1996) czy And on the Thousandth Night... (pokazywane od 2000).

Wydarzenia
Data 17.06.2015
Miejsce Teatr Nowy
Kategoria Teatr
Data 20.06.2015
Nurt Idiom
Kategoria Teatr