Fraktale

Polska

Teatr
Edycja

Fraktale to zespół teatralny, który powstał w 2001 roku z inicjatywy Barbary Prądzyńskiej – animatorki zajęć plenerowych szkoły artystycznej Art-Mundi i aktorki Biura Podróży. Spektakle zespołu Fraktale były wynikiem prac warsztatowych, prowadzonych w rozmaitych konwencjach i technikach teatralnych oraz indywidualnych inicjatyw członkiń grupy odpowiadających ich wrażliwości scenicznej. Istotną motywacją do pracy artystycznej było także poszukiwanie wyjścia poza schematy społeczne. Zespół prezentował się na Malcie dwukrotnie.

Wydarzenia
Data 28.06.2003
Nurt Malta OFF
Kategoria Teatr
Data 06.07.2005
Nurt Malta OFF
Miejsce Stara Rzeźnia
Kategoria Teatr