Fryzjerzy

Polska

Teatr
Edycja

Fryzjerzy to zespół powstały w 1992 roku. Tworzyli widowiska łamiące kanony, zaskakujące absurdem i komizmem, a także skłaniające do refleksji. Swoich akcji nie nazywali spektaklami, lecz procesem tworzenia postaci z ludzi spotkanych na ulicy. Realizowali pokazy mody, sesje zdjęciowe czy performanse, których kategoryzacja wykracza poza utrwalone schematy. Fryzjerzy byli dwukrotnie gośćmi Festiwalu Malta.

Wydarzenia
Data 30.06.2000
Nurt Malta OFF
Kategoria Teatr
Data 29.06.2001
Nurt Malta OFF
Miejsce Jezioro Malta
Kategoria Teatr