Fundacja Pro-spin

Polska

Warsztaty
Edycja

Fundacja Pro-Spin działa od maja 2016 roku. Naszą misją jest promowanie kuglarstwa i Nowego Cyrku jako dziedziny sztuki oraz hobby poruszającego ciało i umysł. Z Otwartymi Spotkaniami Kuglarskimi gościliśmy w Domu Tramwajarza oraz Pawilonie. Mamy na koncie projekty we współpracy z Urzędem Miasta Poznania, Centrum Inicjatyw Lokalnych czy Estradą Poznańską. Prowadzimy warsztaty dla każdego: od dzieci po seniorów i osoby z niepełnosprawnościami.

Kinga Łukaszewska to wiceprezeska Fundacji, hulahopistka i żonglerina związana z kuglarstwem od 2010 roku. Zajmuje się pedagogiką cyrku, prowadzeniem warsztatów i występami artystycznymi. Swoją wiedzę zdobywała na warsztatach i festiwalach w Polsce i za granicą.

Wydarzenia