gen. Jarosław Stróżyk

Polska

Spotkania
Edycja

Generał brygady rezerwy. W trakcie wieloletniej służby w Wojsku Polskim, w tym w wojskowych służbach specjalnych, zajmował wiele stanowisk służbowych związanych z analizą bezpieczeństwa międzynarodowego i propagowaniem ocen narodowych na forum organizacji międzynarodowych, w tym NATO i UE.

W latach 2010-2013 zastępca dyrektora Zarządu Wywiadu w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli. W latach 2013-2016 attaché obrony przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie. W 2016 r. zakończył zawodową służbę wojskową, przechodząc w stan spoczynku. Wykładał m.in. w National Defense University w Waszyngtonie, Foreign Service Institute Departamentu Stanu USA w Waszyngtonie, Baltic Defense College w Tartu. Współpracuje z Daniel Morgan Academy w Waszyngtonie i The CipherBrief.

Wydarzenia
Data 26.06.2019
Nurt Forum
Miejsce Plac Wolności
Kategoria Spotkania