Glauber Rocha

Brazylia

Film
Edycja

GLAUBER ROCHA (1939-1981) był przedstawicielem jednego z najistotniejszych nurtów we współczesnej kinematografii brazylijskiej – Cinema Novo. Nawiązując do włoskiego neorealizmu, młodzi filmowcy skupiali się na ukazywaniu problemów społecznych własnego kraju. Oprócz Ziemi w transie (1967) do najważniejszych dzieł Rochy należą Bóg i diabeł w krainie słońca (1964) i Antonio das Mortes (1969). Reżyser opuścił Brazylię w 1969 r. w czasie dyktatury brazylijskiej junty. Do końca życia pracował w Europie i Afryce Północnej.

Wydarzenia
Data 23.06.2014
Nurt Idiom
Kategoria Film