Grupa Niezależna

Polska

Teatr
Edycja

Grupa Niezależna powstała na potrzeby realizacji spektaklu Kwartet prezentowanego podczas Festiwalu Malta w 1997 roku. W skład grupy wchodziło czworo artystów: reżyser, plastyk i dwoje aktorów. Język ich działań teatralnych można porównać do improwizacji jazzowej, wzmocnionej plastycznymi obrazami. Spektakl Kwartet zdobył nagrodę za aranżację przestrzeni na Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Małych Form „Kontrapunkt” w Szczecinie.

Wydarzenia
Data 28.06.1997
Nurt Malta OFF
Kategoria Teatr