Grupa Plastyczna Pławna 9

Polska

Teatr
Edycja

Grupa Plastyczna Pławna 9 została założona w 1995 roku. Tworzą ją artyści plastycy i aktorzy zachęceni do współpracy przez charyzmatycznego, pełnego pomysłów malarza i reżysera Dariusza Milińskiego, związanego duchowo i artystycznie z miejscowością Pławna Dolna. To właśnie tam rodzą się pomysły na spektakle łączące w sobie ludową pasję tworzenia, niezależność teatru ulicznego i język sztuki plastycznej. Zespół wystąpił na kilkunastu festiwalach teatralnych w Polsce i za granicą (w tym dwukrotnie na Malcie) oraz zdobył szereg nagród, m.in. na Łódzkich Spotkaniach teatralnych w 2000 roku.

Wydarzenia