Grupa Teatralna Bez Ziemi

Polska

Teatr
Edycja

Grupa Teatralna Bez Ziemi powstała z inicjatywy Marka Ciunela w 1998 roku. Składa się z absolwentów mieszczącego się w Białymstoku Wydziału Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej z Warszawy. Podstawą kreacji spektakli przygotowywanych przez zespół jest literatura, która stopniowo przekształca się w zdarzenie plastyczno-muzyczno-ruchowe. Gruoa występowała na licznych festiwalach, m.in. dwukrotnie na Festiwalu Malta w Poznaniu oraz zdobyła nagrodę podczas tczewskich Zdarzeń w 2002 roku.

Wydarzenia
Data 25.06.2003
Nurt Malta OFF
Miejsce CK Zamek
Kategoria Teatr