Grupa Teatralna Prefabrykaty

Polska

Teatr
Edycja

Grupa Teatralna Prefabrykaty powstała w 2004 roku z inicjatywy studentów kulturoznawstwa UAM działających w Sekcji Nauk o Widowisku. Połączyła ich wspólna pasja tworzenia i eksperymentowania. Koordynatorami pracy artystycznej grupy byli Krzysztof Dziemian i Marcin Wróblewski. Zespół w swoich spektaklach podejmował tematy ważne dla współczesnego społeczeństwa, badał mechanizmy konsumpcjonizmu i powszechnej apatii, często wykorzystując metody kreacji zbiorowej. Dodatkowym obszarem zainteresowania były: nowe media, sztuka performatywna i muzyka. Specjalnie na Maltę przygotowali projekt Wchodzenie, który zaprezentowali przed publicznością w 2004 roku. Cztery lata później zespół powrócił, by przedstawić interaktywne działanie performatywne Granice pętli. Wystąpił wówczas pod nazwą "Prefabrykaty".

Wydarzenia
Data 29.06.2004
Nurt Malta OFF
Miejsce Park Cytadela
Kategoria Teatr