Grupa Teatru Rondo

Polska

Teatr
Edycja

Grupa Teatru Rondo zawiązała się w 1991 roku przy ośrodku teatralnym RONDO w Słupsku. Ich pierwszy spektakl Być świnią w raju na podstawie tekstów Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego został nagrodzony na festiwalu poświęconym jego poezji. Zespół rozwijał swoją działalność, poszukując nowych form przekazu i eksperymentując z konwencjami teatralnymi, i w ten sposób zrealizowali przedstawienie Groteska, będące próbą przeniesienia pierwszego spektaklu na ulicę. W 1993 roku grupa zaprezentowała efekt swojej pracy na Malcie Off.

Wydarzenia
Nurt Malta OFF
Miejsce Stary Rynek
Kategoria Teatr