Grupa Wizyjna Dżak Nikolson

Teatr
Edycja

Grupa Teatroterapii, której nieoficjalna nazwa brzmi Grupa Wizyjna Dżak Nikolson powstała w 2003 roku z inicjatywy Pani Wiesławy Cieślik i Kamila Hajdukiewicza w Ośrodku dla Bezdomnych nr 1 w Poznaniu. Grupa realizuje idee wspomagania terapii wyjścia z bezdomności poprzez uczestnictwo osób bezdomnych w cotygodniowych próbach, na których realizowany jest program przybliżający różne formy gry aktorskiej. Członkowie grupy realizują również kameralne projekty filmowe, które są świadectwem zmian w życiu osób uczestniczących w projekcie oraz dokumentem bieżących zdarzeń.

Wydarzenia
Data 02.07.2006
Nurt Debiut
Miejsce CK Zamek
Kategoria Teatr
Data 05.07.2011
Nurt Idiom
Kategoria Teatr