Iwona Kurz

Polska

Spotkania
Edycja

Historyczka nowoczesnej kultury polskiej, badaczka kultury wizualnej, filmoznawczyni, od 2016 r. dyrektorka Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

Autorka książki Twarze w tłumie. Wizerunki bohaterów wyobraźni zbiorowej w kulturze polskiej 1955–1969 (nominacja do Nagrody Nike 2005), współautorka m.in. Obyczajów polskich. Wiek XX w krótkich hasłach, Śladów Holokaustu w imaginarium kultury polskiej (2017) oraz dwutomowej pracy Kultura wizualna w Polsce (2017), redaktorka m.in. antologii Film i historia (2008). Publikuje m.in. w „Didaskaliach”, „Kinie” i „Dwutygodniku”. Współredaguje pismo naukowe „Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej” (pismowidok.org).

Wydarzenia
Data 24.06.2017
Nurt Idiom
Miejsce Plac Wolności
Kategoria Spotkania
Data 22.06.2019
Nurt Forum
Miejsce Plac Wolności
Kategoria Spotkania