Jacek Kowalski

Polska

Muzyka
Edycja

Jacek Kowalski jest z wykształcenia historykiem sztuki i mediewistą, ale w duszy grają mu dźwięki piosenek poetyckich i innych utworów lirycznych, które sam pisze i wykonuje. Zajmuje się także tłumaczeniem starofrancuskich pieśni i ballad, a ponadto tworzy misteria, sztuki teatralne i programy telewizyjne o tematyce historycznej. Jego zainteresowanie kulturą sarmacką wyraził w kilku utworach literackich, m.in. w Konfederacji barskiej po Kowalsku wykonywanej podczas Festiwalu Malta w 1999 roku. Jacek Kowalski jest laureatem wielu nagród, a jedną z najważniejszych jest Doroczna Nagroda MKiDN w kategorii Nagroda im. Tadeusza Merty „Między historią a literaturą” z 2019 roku.

Wydarzenia