Jakub Wygnański

Polska

Spotkania
Edycja

Socjolog, współtwórca i działacz wielu organizacji pozarządowych. Obecnie prezes fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia", felietonista kwartalnika „Więź". W latach 80. XX w. działacz opozycji demokratycznej, uczestnik rozmów Okrągłego Stołu. Autor licznych publikacji i wystąpień na temat budowania społeczeństwa obywatelskiego, znaczenia „trzeciego sektora" oraz roli organizacji pozarządowych i wolontariatu. Laureat wielu wyróżnień, m.in. Nagrody im. Andrzeja Bączkowskiego, Nagrody Totus i Nagrody im. Ks. Józefa Tischnera.

Wydarzenia