Janusz Marciniak

Polska

Działania performatywne
Edycja

Janusz Marciniak studiował w poznańskiej Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych. Szybko został wykładowcą w macierzystej uczelni, w której do dziś prowadzi Pracownię Malarstwa. Jego głównym polem zainteresowań jest pamięć kultury żydowskiej na ziemiach polskich. Od 2004 roku regularnie przedstawia w budynku dawnej synagogi przy ulicy Wronieckiej w Poznaniu instalacje odwołujące się do przeszłości tego miejsca. W 2006 roku w ramach Malty zaprezentował tam performans Alfabet będący odniesieniem do hebrajskich słów modlitw odmawianych niegdyś w synagodze. Za swoją działalność artystyczną otrzymał Wielką Nagrodę Europejskiego Stowarzyszenia Kultury Żydowskiej.

Wydarzenia
Data 04.07.2006
Nurt Varia
Miejsce Ulica Wroniecka