Joanna Tokarska-Bakir

Polska

Spotkania
Edycja

Antropolożka kultury i eseistka. Pracuje w Instytucie Slawistyki PAN. Stypendystka m.in. Fundacji Humboldta, Davis Center for Historical Studies na Uniwersytecie w Princeton oraz Marie Curie przy Institute for Advanced Studies, Princeton. Laureatka wielu nagród, w tym Nagrody im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej oraz Nagrody im. księdza Stanisława Musiała.

Opublikowała m.in. Rzeczy mgliste (2004), Legendy o krwi. Antropologia przesądu (2008), Okrzyki pogromowe. Szkice z antropologii historycznej Polski 1939-1946 (2012). W tym roku ukaże się jej dwutomowa monografia Społeczny portret pogromu kieleckiego.

Wydarzenia
Data 18.06.2017
Nurt Idiom
Miejsce Plac Wolności
Kategoria Spotkania