Julia Fiedorczuk

Polska

Spotkania
Edycja

Pisarka, poetka, tłumaczka, wykładowczyni Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Propagatorka ekokrytyki, w swojej twórczości wybija na pierwszy plan relacje między ludźmi a pozaludzką przyrodą.

Autorka zbiorów opowiadań, powieści („Nieważkość” otrzymała nominację do nagrody literackiej Nike 2015) oraz tomów wierszy (za „Psalmy” otrzymała Nagrodę Poetycką im. Wisławy Szymborskiej, 2017). Publikowała także eseje, w tym „Cyborg w ogrodzie. Wprowadzenie do ekokrytyki” (2015). Jest autorką programu Szkoły Ekopoetyki w Instytucie Reportażu. W zeszłym roku ukazał się zredagowany przez nią zbiór wywiadów: „Inne możliwości – o poezji ekologii i polityce. Rozmowy z amerykańskimi poetami” (2019). Jej teksty i przekłady ukazywały się m.in. w „Dwutygodniku”, „Tygodniku Powszechnym”, „Piśmie”, „Przekroju” i miesięczniku „Znak”.

Wydarzenia
Data 22.07.2020
Nurt Forum
Kategoria Spotkania