Julia Rowntree

Edycja

Julia Rowntree jest cenionym na całym świecie autorytetem w dziedzinie sponsoringu w kulturze, współdziałania sektora przedsiębiorczości z sektorem kulturalnym oraz pozyskiwania społecznego poparcia dla sztuki. Przez wiele lat współtworzyła festiwal LIFT (London International Festival of Theatre), była doradcą innych znaczących dla rozwoju sztuk performatywnych w Europie ośrodków, m.in. The Place Theatre w Londynie i Stara Elektrarna w Lublanie.

Julia Rowntree jest autorką książek: Changing the Performance. A Companion Guide to Arts oraz Business and Civic Engagement, w których rozwija pasjonującą opowieść o związkach sztuki i kultury z rzeczywistością społeczną, różnymi szczeblami władzy, przedstawicielami różnych generacji, oraz dzieli się własnymi wieloletnimi doświadczeniami z pola współdziałania tych sfer, zwłaszcza w odniesieniu do pozyskiwania funduszy na działania kulturalne.

Wydarzenia