kakofoNIKT

Polska

Muzyka, Sztuki wizualne
Edycja

KAKOFONIKT to poznańska grupa audiowizualna poruszająca się na styku muzyki industrialnej, noise'u, free improvisation, instalacji dźwiękowych i performance'u. Instrumentarium grupy stanowią m.in. metalowe odpadki, uszkodzone urządzenia elektroniczne, zabawkowe instrumenty, przetwarzana elektronicznie lira korbowa i saksofon, nagrania terenowe i dźwięki konkretne, przedmioty codziennego użytku, generatory fal akustycznych. W ich działaniach dźwięk staje się punktem granicznym doświadczenia. Istotnym elementem funkcjonowania grupy jest także praca z przestrzenią.

Wydarzenia