Kapral Feat.DeKolt

Polska

Teatr
Edycja

Kapral Feat.DeKolt powstał na potrzeby konkretnego projektu teatralnego realizowanego podczas Malty w 2006 roku. Kuba Kapral – lider efemerycznego zespołu – zaprosił swoich kolegów do stworzenia spektaklu Bad song, który opowiada o sytuacji młodych ludzi w Polsce, o ich rozterkach i dylematach, czy wyemigrować w celu zapewnienia sobie lepszego bytu, czy pozostać w kraju z nadzieją, że kiedyś będzie lepiej.

Wydarzenia
Data 06.07.2006
Nurt Debiut
Kategoria Teatr