Katarzyna Fazan

Polska

Spotkania
Edycja

Katarzyna Fazan jest literaturoznawcą i teatrologiem, wykładowcą wiedzy o teatrze na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz na Wydziale Reżyserii Dramatu krakowskiej PWST im.Ludwika Solskiego.

Autorka książek: Szczera poza dekadenta. Kazimierz Tetmajer: między epistolografią a sztuką (Kraków 2001) oraz Projekty intymnego teatru śmierci. Wyspiański, Leśmian, Kantor (Kraków 2009), współpracuje z Didaskaliami. Zajmuje się literaturą modernizmu, współczesną plastyką teatralną oraz relacjami tekstu, obrazu i inscenizacji.

Wydarzenia