Kolektyw nurkowy Bojka

Warsztaty, Spotkania
Edycja

Oddolna, samoorganizującą się, ekofeministyczna inicjatywa. Powstała z potrzeby bycia w przestrzeni równościowej, w której kobiety o różnym stopniu sprawności wspierają się w dotarciu do miejsc zarezerwowanych dla grup uprzywilejowanych fizycznie, materialnie i klasowo. Siła napędowa kolektywu wynika z wewnętrznego przekonania o tym, że solidaryzowanie się jest głównym narzędziem w walce z opresją systemową.

„Przeciwstawiamy się patriarchatowi i kapitalistycznej polityce nastawionej na zysk, wierząc, że jesteśmy ostatnim pokoleniem, które ma jeszcze szansę na spowolnienie zagłady ekologicznej. Według nas zmiana wrażliwości społecznej musi odbywać się równolegle z głębokimi zmianami systemowymi”.

Syrenki poznańskie: Katarzyna Pierzyna, Olga Beyga, Aleksandra Mayer, Anna Rutz, Diana, Adrianna Sołtysiak, Joanna Kropidło
Osoby z Wrocławia: Zuzanna Zapolska
Z Indii: Monika Piasecka aka Plaża
Z Meksyku: Robin Hood
Wolne elektrony: Bartosz Brzozowski aka Brzoza i Peter Wildeast aka Borsuk

Wydarzenia