Komuna Otwock

Polska

Teatr
Edycja

Komuna Otwock to teatr offowy założony w 1989 roku przez Grzegorza Laszuka. Zespół powstał jako niezależna wspólnota działań o charakterze lokalnym, której celem jest poszerzanie granic wolności, tolerancji i wrażliwości społecznej. W swoich spektaklach porusza problemy współczesności, jasno diagnozując choroby i zagrożenia dzisiejszych czasów. Swoje działania opiera na myśli anarchistycznej, angażuje się także w ruch obrony praw człowieka i swobód obywatelskich. Po 20 latach działalności i wyczerpaniu misji prowadzonej lokalnie na terenie Otwocka teatr zmienił nazwę na Komuna//Warszawa. Obecna siedziba znajduje się przy ul. Emilii Plater 31 w Warszawie (od 2020 roku). Zespół gościł na Malcie trzykrotnie.

Wydarzenia
Data 01.07.1999
Miejsce CK Zamek
Kategoria Teatr